Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs” (turpmāk – izglītības iestāde) ir fiziskas personas dibināta pieaugušo profesionālās izglītības iestāde. Izglītības iestāde veiksmīgi darbojas, sākot no 1999. gada (no 1999.gada līdz 2003.gadam nosaukums - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltijas holdinga mācību centrs”).

Mācību process notiek Alūksnē, pils ielā 21 un Liepājā, Kungu ielā 9. 

Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošana. 2019. gadā izglītības iestādei ir licencētas un akreditētas vairāk kā 20 profesionālās izglītības programmas (stundu skaits no 160 – 960). Mācību programmas ir veidotas sadarbībā ar darba devējiem, sociālajiem partneriem, valsts aģentūrām un klientiem šādās jomās:

  • komerczinības un administrēšana – grāmatvedis, sekretārs, lietvedis, nekustamā īpašuma aģents un citi;

  • inženierzinātnes un tehnoloģijas – elektriķis, elektromontieris, atslēdznieks, gāzmetinātājs, rokas lokmetinātājs un citi;

  • ražošana un pārstrāde –adīšanas operators, šuvējs, galdnieks mēbeļu galdnieks un citi;

  • sociālā labklājība – aprūpētājs un citi.